Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
Chính sách

Chính sách bảo mật

Ngày Đăng: 01/12/2020 - Lượt xem: 3445

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật cho khách hàng biết chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng thu thập được tại trang web này như thế nào. Xin vui lòng đọc chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang web hoặc gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Khi sử dụng trang web, khách hàng đang chấp nhận những điều được mô tả trong chính sách bảo mật. Khách hàng nên xem lại chính sách bảo mật bất cứ khi nào khách hàng truy cập trang web để đảm bảo rằng mình hiểu các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp sẽ được sử dụng như thế nào. Chính sách của chúng tôi là giữ kín thông tin cá nhân nhận được từ trang web hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của khách hàng và xử lý dữ liệu cá nhân của khách hàng với sự cẩn trọng tối đa.

Thu thập thông tin cá nhân của khách hàng

Chúng tôi thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, địa chỉ, bưu điện, địa chỉ e-mail, số điện thoại... khi khách hàng truy cập tự nguyện gửi cho chúng tôi. Thông tin này chỉ được sử dụng để đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng. 

Thời gian áp dụng

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt thời gian trang web này hoạt động.

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả