Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
Tin Tức

Hội thảo trực tuyến- Những tính năng mới của Cimatron 15

11/08/2020

Ngày : 20/08/2020 Thời gian: 10:00 AM (GMT+7)

Xem thêm

Webinar- Moldex3D Vietnam- Loại bỏ đường hàn và bẫy khí bằng mô phỏng

29/06/2020

Ngày : 02/07/ 2020 Thời gian: 10:30 AM GMT+7

Xem thêm

Webinar- Moldex3D Vietnam- Dự đoán sự mất cân bằng dòng chảy trong khuôn ép

05/05/2020

• Date:Apr 28, 2020 - Aug 20, 2020 • Location: 10:30 AM GMT+7

Xem thêm

Webinar- Moldex3D Việt Nam- Lõm bề mặt và lỗ rỗng

05/05/2020

Ngày : May 06, 2020 , Thời gian : 10:30 AM GMT+7

Xem thêm
no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả