Logo javascript
Để sử dụng đầy đủ tính năng của website này, chúng tôi yêu cầu bạn phải bật JavaScript!
Hoặc click vào đây để được hướng dẫn kích hoạt cho trình duyệt của bạn
Phần mềm

Chức năng Part Filter trong Cimatron

Ngày Đăng: 04/06/2021 - Lượt xem: 1580

Một tùy chọn giúp người dùng Cimatron có thể dễ dàng ẩn/hiện các đối tượng hay chi tiết trong môi trường Drafting.

Công cụ Part Filter giúp người dùng có thể ẩn hiện các đối tượng là chi tiết hoặc các bề mặt được khai báo trong các Sets ở môi trường thiết kế Part,cũng có thể là các chi tiết thuộc môi trường thiết kế.

Một hoặc nhiều các Sets này hoặc các chi tiết có thể được lựa chọn để ẩn/hiện trong môi trường xuất bản vẽ Drafting.

 

                              

 

Part Filter sẽ bao gồm 2 tùy chọn chính:

  Sets

  Assembly Tree.

 

I. Sets

 

       Ở ví dụ sau, các nhóm (Sets) trống không được chọn và sẽ bị ẩn ở các hướng chiếu.

 1. Click chọn tùy chọn Sets và tích vào các đối tượng cần hiện. Có thể giữ phím CRTL để chọn nhiều đối tượng hoặc phím SHIFT để chọn từ hàng đầu đến hàng cưới, nhóm Unassigned Assembly Set bao gồm các đối tượng chưa được đưa vào nhóm.

 

Ở hình bên trái , các nhóm đối tượng sẽ bị làm mờ và không thể chọn được, điiều này xảy ra khi ta tích vào ô Same Visibility as in model.

ở hình bên phải ta có thể tích hoặc bỏ tích các chi tiết do đang tắt chức năng Same Visibility as in Model.

 

 

 

 

 

 1. Chọn các tùy chọn theo chức năng mong muốn (được mô tả ở phần sau).
 2. Click OK và Exit để kết thúc.

 

II. Assembly Tree

 

Trong ví dụ sau đây, các cụm lắp con của phía khuôn tĩnh sẽ được bỏ chọn và sẽ bị ẩn trong hình chiếu đươc thể hiện ở bản vẽ.

 1.  Chọn chức năng Part Filter    trong hộp thoại View Creation. Hộp thoại Part Filter sẽ xuất hiện .
 2.  Chọn chức năng Assembly Tree, và chọn hoặc bỏ chọn các cụm lắp con thuộc nhóm lắp, để ẩn hiện các đối tượng trong hướng chiếu. Các đối tượng được tích             chọn sẽ được thể hiện trên hình chiếu và ngược lại đối với các đối tượng không được tích chọn.

 

 

 1.  Chọn các tùy chọn thêm theo ý muốn.
 2. Click chọn OKExit để kết thúc.

 

III. Các Tùy chọn trong hộp thoại

 

 • Một số hoặc toàn bộ các ô tích sau sẽ xuất hiện phía dưới hộp thoại.

 

 

Same Visibility as in Model

Tích chọn tùy chọn trên để giữ giữ trạng thái hiển thị như chi tiết model. Để giữ trạng thái Hide/Show tồn tại ở chi tiết model gốc khi hướng chiếu được thiết lập.

Chức năng này thường được áp dụng cho các hình chiếu đơn giản hoặc mặt cắt.

Hộp thoại Sets

 1. Chức năng này giúp sao chép trạng thái Hide/Show của chi tiết gốc khi hình chiếu được tạo ra
 2. Khi tích chọn vào chức năng thì không thể tích chọn các đối ô tích ở trên.

Hộp thoại Assembly Tree

 1. Sao chép trạng thái Hide/Show của các chi tiết thuộc cụm lắp khi tạo ra hình chiếu.
 2. Các chi tiết đang được ẩn sẽ không được hiển thị
 3. Các hướng chiếu vuông góc sau này từ hướng chiếu gốc sẽ có tính chất như hướng chiếu gốc.

 

Don’t Update Visibility

Tùy chọn này chỉ khả dụng nếu tích chọn tùy chọn Same Visibility as in Model.

Khi lựa chọn tùy chọn này:

 1. Hình chiếu sẽ không thay đổi nếu người dùng ẩn và hiện các đối tượng của Model
 2. Nếu các đối tượng được thêm vào model, chúng cũng sẽ không được thể hiện ở hình chiếu

 

Show Hidden Entities

Khi tích chọn chức năng này thì các đối tượng bị ẩn trong model cũng sẽ xuất hiện trên bản vẽ của môi trường Drafting

Highlight Component in view

Đánh dấu hay tô đậm các đối tượng được Click chọn vào tên tương ứng.

 

 

Saeilo Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

no photo

_tensanpham

Giá: 0 đ

Mô tả